Belangrijke productinformatie: Ginkgo biloba gemalen en Sumak

In het product ginkgo biloba gemalen, artikelnummer 25052, zijn normoverschrijdingen van PAKs aangetroffen. Het betreft verpakkingen van 50 gram, 200 gram en 1 kilo met batchcode L23XX25052, waarbij in plaats van XX de getallen 01 t/m 22 kunnen staan.

In het product sumak, artikelnummer 15371, zijn normoverschrijdingen van ethyleenoxide aangetroffen. Het betreft verpakkingen van 50 gram, 200 gram en 1 kilo met batchcode L22XX15371, waarbij in plaats van XX de getallen 35 t/m 52 kunnen staan en batchcode L23XX15371, waarbij in plaats van 01 de getallen 13 t/m 52 kunnen staan.

Heb je dit product bij ons besteld? Gooi het product weg en neem contact met ons op. Dan krijg je het aankoopbedrag terug.